Samuel Smith's Organic Chocolate Stout - 550ml - 5%

รวมภาษี ค่าจัดส่ง ฟรีเมื่อสั่งครบ 2,000 บาทขึ้นไป 85 บาทถ้าต่ำกว่า


Brewed with well water (the original well, sunk in 1758 is still in use with the hard water is drawn from 85 feet underground, the gently roasted organic chocolate malt and organic Cocao im part a delicious, smooth and creamy character, with inviting deep flavours and a delightful finish - this is the perfect marriage of satisfying stout and luxurius chocolate.

เบียร์ที่ใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติใต้ดินลึกถึง 85 ฟุต ในการผลิตมาตั้งแต่ปี 1758 จนถึงปัจจุบัน และใช้มอลต์ชอคโหแลตออแกนิคคั่วผสมโกโก้ออแกนิค เพิ่มรสชาติอร่อย นุ่ม กลิ่นหอมน่าลิ้มลอง เป็นสเตาท์ที่มีกลิ่นหอมชอคโกแลตผสานกับกลิ่นโกโก้ได้อย่างลงตัว ละมุน ดื่มง่าย เป็นเบียร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป้นสินค้าปลอดสารเคมี จาก The Vegen Society ของประเทศอังกฤษ เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ และของหวานอย่างช็อกโกแลตพุดดิ้ง หรือดื่มร่วมกบัเมนูปิ้งย่าง

x

STAY UP TO DATE

Submit your email to get updates on products and special promotions.