Oud Beersel Bersalis Kadet - 330ml - 4.5%

Tax included. Delivery is FREE for orders over 2,000 THB. 85 THB otherwise.


เมื่อรินเบียร์ Oud Beersel Bersalis Kadet ลงในแก้วจะมีสีอำพันซีดจาง ไม่ใส ฟองด้านบนเป็นครีมสวยงามและคงอยู่ได้นาน มีกลิ่นจางๆ ของมอลต์ที่บางเบา ยีสต์ และคาราเมล โดยมีกลิ่นของเปลือกมะนาวอยู่เล็กน้อย ในรสชาติประกอบด้วยรสหวาน ดอกไม้ ขนมปัง และลูกกวาดรสผลไม้ บอดี้ปานกลาง ซ่าเล็กน้อย ดื่มง่าย

x

STAY UP TO DATE

Submit your email to get updates on products and special promotions.